Bu makine sıkı geçmeli plastik kapakların çakılması için kullanılır.